הרשמה לאיגוד אמני, מפעילי ומדריכי הילדים בישראל

שלום רב.

לשם התארגנות מהירה בדרישת תנאים בעקבות משבר הקורונה –

נא להירשם עם הפרטים הרשומים בטבלה:

תודה – חברי ההנהלה

דורון רז, מרסל אפרת כהן וטלי אשכנזי