החזרי מס אגרות היטל השבחה ליזמים וקבלנים

ועכשיו ולזמן מוגבל - תשלום על בסיס הצלחה בלבד!

צור קשר

החזרי מס אגרות היטל השבחה ליזמים וקבלנים

ועכשיו ולזמן מוגבל - תשלום על בסיס הצלחה בלבד!

צור קשר

מגיע לך כסף בחזרה!

משרדנו מתמחה בחישוב אגרות של היטל השבחה והגשת
דו"חות לעיריות השונות.
למשרדנו אחוזי הצלחה גבוהים!

"חוק התכנון והבנייה קובע כי "מועד המימוש" – הוא המוקדם מבין אלה: קבלת היתר, מכר או רישום חלק מהזכויות.
אלא שפעילות הרשויות, בטעות יסודה: לא נכון לראות במועד
החתימה על הסכם הקומבינציה, "מימוש זכויות" לצורך היטל
השבחה. ולכן השטת ריבית רשויות (כאמור 0.75% לחודש) והליכי גבייה על הבעלים ממועד חתימת עסקת הקומבינציה איננה תואמת את כוונת החוק, את רוח החוק ואת הפסיקה."

כלכליסט, כותב – מארק שיפמן

תהליך קבלת הכסף מהרשויות המקומיות והעיריות השונות,
הינו תהליך מסובך ומלא בבירוקרטיה, לחברתינו כוח אדם איכותי,דבר המאפשר צמצום זמן והמתנה, חישוב מדויק, ואחוז גבוה
של הצלחה!

ועכשיו ולזמן מוגבל- תשלום על בסיס הצלחה בלבד!**

* החברה תהיה רשאית להפסיק ו/או להאריך את משך המבצע בכל עת וכן על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תהיה למי מהפונים כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה
** ט.ל.ח

צור קשר

ועכשיו ולזמן מוגבל- תשלום על בסיס הצלחה בלבד!**

* החברה תהיה רשאית להפסיק ו/או להאריך את משך המבצע בכל עת וכן על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תהיה למי מהפונים כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה
** ט.ל.ח

צור קשר

PYDY © כל הזכויות שמורות