ברוכים הבאים לדף ההרצאות של מכון ז'בוטינסקי

ברוכים הבאים לדף ההרצאות של מכון ז'בוטינסקי

הרצאות לתקופת 08-13/08

רפ"ק ד"ר שלומי שטרית, 17/08 כ"ז באב 18:30

אריאל מורלי, 19/08 כ"ט באב 18:30

פרופ' אודי מנור, 12/08 כ"ב באב 18:30

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

ד"ר מרדכי נאור, 10/08 כ' באב 18:30

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

אליעזר (גזר) הלל, 05/08 ט"ו באב 18:30

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

יאיר דן, 03/08 י"ג באב 18:30

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

אבשלום בן צבי, 27/07 ו' באב 18:30

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

מכתבים מבית האסורים, 28/07 ז' באב 11:00

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

יום עיון בהשתתפות מרצים, 21/07 כ"ט בתמוז 12:00

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

פרופ' אריה נאור, 20/07 כ"ח בתמוז 18:30

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

ד"ר עליזה לביא, 19/07 כ"ז בתמוז 11:00

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

פרופ' זאב גולן, 15/07 כ"ג בתמוז 18:30

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

עו"ד אריאל בולשטיין, 12/07 כ' בתמוז 18:30

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

פרופ' מוטי גולני, 13/07 כ"א בתמוז 18:30

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

פרופ' דן מירון ודינה מרקון, 17/06 כ"ה בסיון 18:30

הצטרפו לכינוס מרתק לכבוד הוצאת הספר האלמותי של זאב ז'בוטינסקי

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

ד"ר אופירה גראוויס קובלסקי, 15/06 כ"ג בסיון 18:30

מה למדנו מאחת הפרשיות הקשות ביותר בתולדות המדינה, ומה מצבנו?

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

פרופ' גדעון ביגר, 10/06 י"ח בסיון 18:30

איך נראתה ארץ ישראל בתקופת התנ"ך בהשוואה לימינו, ומה צופן העתיד?

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

ד"ר ראובן גפני, 07/06 ט"ו בסיון 18:30

הכירו את ז'בוטינסקי מזווית פחות מוכרת – אך מרתקת

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

אל"מ במיל' טליה גזית - 03/06 י"א בסיון 18:30

על ביטחון כולל בימים של חוסר וודאות

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

ד"ר דנה מסד, 01/06 ט' בסיון 18:30

איך נלמד את דור העתיד על קורות דורות האבות והסבים שלנו?

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

דן מרידור וד"ר אבי שילון 26/03 ג' בסיון 18:30

איך המגילה התנ"כית תלמד אותנו על מנהיגות במאה ה-21?

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

ד"ר איציק פס - 21/05 כ"ז באייר 18:30

על קורות המחתרת בזמן ובמקום חשובים במיוחד בהיסטוריה הישראלית

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

אלידע בר שאול - 19/05 כ"ה באייר 18:30

סיכום של 100 שנות פעילות של הכוח המגן העברי בירושלים

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

מגוון מרצים - 17/05 כ"ג באייר 20:30

אירוע מיוחד בהשתתפות מרצים ואורחים רבים

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

למי הזכות לריבונות על ארץ ישראל?

כיצד ניתן לסכם בשעה שאלה בת עשרות שנים ואינספור תשובות?

מרצה: זאב ז'בוטינסקי הנכד

14/05/2020, כ' באייר תש"פ בשעה 18:30

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

מורשת ז'בוטינסקי ויחסי ישראל תפוצות

על תפקיד הסוכנות היהודית במצבי חירום שונים בעבר ובהווה

מרצה: יצחק "בוז'י" הרצוג, יו"ר הסוכנות היהודית

12/05/2020, י"ט באייר תש"פ בשעה 21:00

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

הרצאות לתקופת 08-13/08

רפ"ק ד"ר שלומי שטרית, 17/08 כ"ז באב 18:30

אריאל מורלי, 19/08 כ"ט באב 18:30

פרופ' אודי מנור, 12/08 כ"ב באב 18:30

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

ד"ר מרדכי נאור, 10/08 כ' באב 18:30

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

אליעזר (גזר) הלל, 05/08 ט"ו באב 18:30

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

יאיר דן, 03/08 י"ג באב 18:30

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

אבשלום בן צבי, 27/07 ו' באב 18:30

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

מכתבים מבית האסורים, 28/07 ז' באב 11:00

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

יום עיון בהשתתפות מרצים, 21/07 כ"ט בתמוז 12:00

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

פרופ' אריה נאור, 20/07 כ"ח בתמוז 18:30

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

ד"ר עליזה לביא, 19/07 כ"ז בתמוז 11:00

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

פרופ' זאב גולן, 15/07 כ"ג בתמוז 18:30

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

עו"ד אריאל בולשטיין, 12/07 כ' בתמוז 18:30

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

פרופ' מוטי גולני, 13/07 כ"א בתמוז 18:30

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

פרופ' דן מירון ודינה מרקון, 17/06 כ"ה בסיון 18:30

הצטרפו לכינוס מרתק לכבוד הוצאת הספר האלמותי של זאב ז'בוטינסקי

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

ד"ר אופירה גראוויס קובלסקי, 15/06 כ"ג בסיון 18:30

מה למדנו מאחת הפרשיות הקשות ביותר בתולדות המדינה, ומה מצבנו?

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

פרופ' גדעון ביגר, 10/06 י"ח בסיון 18:30

איך נראתה ארץ ישראל בתקופת התנ"ך בהשוואה לימינו, ומה צופן העתיד?

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

ד"ר ראובן גפני, 07/06 ט"ו בסיון 18:30

הכירו את ז'בוטינסקי מזווית פחות מוכרת – אך מרתקת

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

אל"מ במיל' טליה גזית - 03/06 י"א בסיון 18:30

על ביטחון כולל בימים של חוסר וודאות

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

ד"ר דנה מסד, 01/06 ט' בסיון 18:30

איך נלמד את דור העתיד על קורות דורות האבות והסבים שלנו?

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

דן מרידור וד"ר אבי שילון 26/03 ג' בסיון 18:30

איך המגילה התנ"כית תלמד אותנו על מנהיגות במאה ה-21?

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

ד"ר איציק פס - 21/05 כ"ז באייר 18:30

על קורות המחתרת בזמן ובמקום חשובים במיוחד בהיסטוריה הישראלית

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

אלידע בר שאול - 19/05 כ"ה באייר 18:30

סיכום של 100 שנות פעילות של הכוח המגן העברי בירושלים

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

מגוון מרצים - 17/05 כ"ג באייר 20:30

אירוע מיוחד בהשתתפות מרצים ואורחים רבים

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

למי הזכות לריבונות על ארץ ישראל?

כיצד ניתן לסכם בשעה שאלה בת עשרות שנים ואינספור תשובות?

מרצה: זאב ז'בוטינסקי הנכד

14/05/2020, כ' באייר תש"פ בשעה 18:30

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

מורשת ז'בוטינסקי ויחסי ישראל תפוצות

על תפקיד הסוכנות היהודית במצבי חירום שונים בעבר ובהווה

מרצה: יצחק "בוז'י" הרצוג, יו"ר הסוכנות היהודית

12/05/2020, י"ט באייר תש"פ בשעה 21:00

ההרצאה התקיימה - מוזמנים להירשם להרצאות מרתקות אחרות!

צפו בהרצאות קודמות